THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ 1.2020

Tổng quan thị trường

Cập nhật dữ liệu thị trường năm 2019

Sau báo cáo thị trường TPDN Việt Nam năm 2019 (phát hành ngày 10/01/2020), thông tin các đợt phát hành trái phiếu 2019 vẫn tiếp tục được HNX công bố.

Tổng hợp lại, trong năm 2019, tổng khối lượng TPDN phát hành là 306.5 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 37% YoY. Quy mô thị trường TPDN tăng từ 9.01% GDP (2018) lên khoảng 11.45% GDP (2019). Các doanh nghiệp bất động sản phát hành 121.5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (39.6%); tiếp theo là nhóm ngân hàng phát hành 118.1 nghìn tỷ đồng (38.5%); năng lượng và khoáng sản phát hành 13.219 tỷ đồng (4.3%); định chế tài chính khác phát hành 12.698 tỷ đồng (4.1%); phát triển hạ tầng phát hành 9.338 tỷ đồng (3%); còn lại là các doanh nghiệp khác.

Tính bình quân toàn thị trường, kỳ hạn phát hành là 3.99 năm, lãi suất là 8.82%/năm. Nhóm năng lượng và khoáng sản có kỳ hạn phát hành dài nhất (5.53 năm) và nhóm bất động sản có lãi suất bình quân cao nhất (10.33%/năm).

Thị trường TPDN vẫn khá sôi động trong Q1.2020 và các doanh nghiệp BĐS tiếp tục đóng vai trò chủ đạo

Quý 1 thường là quý thấp điểm phát hành trong năm do có Tết Nguyên đán và là giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp. Riêng năm nay, các doanh nghiệp còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng lượng phát hành vẫn tăng trưởng khoảng 39% so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, có tổng cộng 47.5 nghìn tỷ đồng TPDN được phát hành trong Q1.2020. Trong đó gồm 5.000 tỷ đồng phát hành ra công chúng của CTCP tập đoàn Masan (MSN), còn lại là 256 đợt phát hành riêng lẻ của 17 doanh nghiệp niêm yết và 48 doanh nghiệp chưa niêm yết.

Nhóm các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về khối lượng phát hành với tổng cộng 23.202 tỷ đồng, chiếm tới 49% khối lượng phát hành toàn thị trường trong Q1.2020 và tăng 9.8% YoY. Nhóm ngân hàng chỉ phát hành 940 tỷ đồng (chiếm 2.3%) gồm 230 tỷ đồng trái phiếu 10 năm của ACB và 710 tỷ đồng trái phiếu 7 năm của TPB. Cơ cấu phát hành khá tương đồng so với cùng kỳ 2019.

Lãi suất phát hành tăng lên ở hầu hết các nhóm

Trong Q1.2020, lãi suất phát hành bình quân là 10.4%/năm, cao hơn lãi suất phát hành bình quân Q4.2019 là 108bps và cao hơn lãi suất phát hành trung bình cả năm 2019 tới 157bps. Nguyên nhân chủ yếu là do nhóm các ngân hàng chiếm tỷ trọng phát hành lớn trong 2019 và có lãi suất thấp nhất thì lại phát hành rất ít trong Q1.2010, lãi suất phát hành bình quân cũng tăng mạnh lên 9.26%/năm (+221bps so với năm 2019) do kỳ hạn phát hành bình quân dài hơn (7.73 năm trong Q1.2020 so với 4.12 năm trong 2019). Nhóm năng lượng cũng có lãi suất bình quân 10.5%/năm, +102bps so với bình quân 2019 do kỳ hạn phát hành dài hơn (tăng thêm 3.31 năm) nhưng tỷ trọng phát hành nhóm này cả 2019 lẫn Q1.2020 đều nhỏ nên không tác động nhiều.

Nếu loại trừ nhóm ngân hàng và nhóm năng lượng tăng lãi suất do kỳ hạn phát hành dài hơn, lãi suất phát hành bình quân tất cả các doanh nghiệp còn lại trong Q1.2020 là 10.41%/năm, vẫn cao hơn bình quân Q4.2019 là 5bps và bình quân cả năm 2019 là 27bps dù kỳ hạn phát hành bình quân đều ngắn hơn..

Nhóm phát triển hạ tầng có lãi suất bình quân cao nhất (11%) là 2.470 tỷ đồng trái phiếu của của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII) chia làm 3 lô có kỳ hạn 13, 24 và 36 tháng. Doanh nghiệp này đã phải trả lãi suất cao hơn cho các lô phát hành vừa qua khi 3.441 tỷ đồng trái phiếu CII phát hành năm 2019 ở mức lãi suất thấp hơn (bình quân 9.02%/năm) và kỳ hạn dài hơn (bình quân là 4.33 năm) trong đó có 1.150 tỷ đồng trái phiếu 10 năm được GuarantCo Ltd bảo lãnh có lãi suất chỉ 7.2%/năm đã được các công ty bảo hiểm mua trọn.

Lãi suất phát hành bình quân Q1.2020 của nhóm BĐS, định chế tài chính khác lần lượt là 10.77%/năm và 8.9%/năm, cũng tăng so với bình quân 2019 tương ứng là 43bps, 70bps dù kỳ hạn bình quân ngắn hơn từ 1-2 tháng. Nhóm các doanh nghiệp khác có lãi suất bình quân Q1.2020 là 10%, giảm 32bps so với bình quân 2019 nhưng nếu loại trừ lô phát hành 1.402 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng vào tháng 10/2019 có lãi suất lên tới 20%/năm thì lãi suất bình quân nhóm này cũng tăng 22bps trong Q1.2020.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường

Trong Q1.2020, nhà đầu tư cá nhân đầu tư tổng cộng 9.546 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó các cá nhân nước ngoài mua chỉ mua 9.6 tỷ đồng còn lại là các cá nhân trong nước. Tỷ trọng cá nhân mua trên tổng lượng phát hành toàn thị trường Q1.2020 là 20%- gấp đôi so với mức trung bình 10% của năm 2019.

Nhà đầu tư cá nhân mua nhiều nhất là trái phiếu bất động sản (6.300 tỷ đồng, tương đương 28.3% lượng phát hành của nhóm BĐS). Trong đó toàn bộ 5.347 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành 110 đợt của TNR Holdings trong Q1.2020 đều được các cá nhân trong nước mua. Trong năm 2019, nhà đầu tư cá nhân cũng mua trọn 5.345 tỷ đồng do doanh nghiệp này phát hành. Lãi suất trái phiếu của TNR Holdings đều cố định và đã tăng từ 9.5%/năm với kỳ hạn 2 năm vào đầu năm 2019, lên 10.9%/năm với cả kỳ hạn 3 năm và 5 năm phát hành từ 12/2019 đến nay. Một số khoản trái phiếu BĐS khác có NĐT cá nhân mua nhiều: CTCP Đầu tư Địa ốc Phú Hưng (400 tỷ đồng); Cty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường (166 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Hải Phát (147 tỷ đồng)… Lãi suất các doanh nghiệp BĐS này chủ yếu là cố định từ 11-13%/năm.

Các cá nhân trong nước cũng mua toàn bộ 710.3 tỷ trái phiếu 7 năm của TPB phát hành trong Q1.2020; mua 421.7 tỷ đồng trái phiếu 1-3 năm của các MBS, VDSC, TCBS. Lãi suất các trái phiếu này dao động từ 8.5%-9.5%/năm

Lô phát hành 3000 tỷ đồng ra công chúng ngày 9/3/2020 của MSN cũng huy động được gần 1.148 tỷ đồng từ nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất thả nổi (kỳ đầu 9.3%/năm, các năm sau bằng lãi suất tham chiếu +2.5%/năm).

Trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản

Trong Q1.2020, có 33 doanh nghiệp BĐS phát hành tổng cộng 23.2 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tăng 9.8%YoY và bằng 18.3% tổng lượng phát hành năm 2019.

Top 10 doanh nghiệp BĐS phát hành trong Q1.2020

Lãi suất phát hành tăng dần và gia tăng tỷ trọng trái phiếu có lãi suất cố định

Lãi suất phát hành bình quân tăng từ 10-25bps mỗi quý trong 4 quý gần đây từ mức 10.21%/năm trong Q2.2019 lên 10.77%/năm trong Q1.2020 dù kỳ hạn phát hành bình quân dài hơn.

Có 10.785 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất cố định, chiếm 46.5% lượng phát hành Q1.2020. Tỷ trọng này tăng so với mức 40.3% của cả năm 2019. Lãi suất tiền gửi các NHTM (thường được dùng làm lãi suất tham chiếu xác định lãi suất của các trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất thả nổi) đã giảm từ 30-50bps từ đầu năm đến nay và vẫn chịu áp lực giảm tiếp trong thời gian tới. Trong bối cảnh xu hướng giảm của lãi suất đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư sẽ ưa thích các trái phiếu có lãi suất cố định hơn lãi suất thả nổi.

Với 12.417 tỷ trái phiếu lãi suất thả nổi, biên độ lãi suất cộng thêm các kỳ sau dao động phổ biến trong vùng từ 3-4%/năm nhưng nhiều lô có kèm thêm điều kiện lãi suất các kỳ sau không thấp hơn kỳ đầu tiên.

Các NHTM mua từ 4.300- 6.050 tỷ đồng trái phiếu BĐS trong Q1.2020

Theo bảng công bố thông tin phát hành của các doanh nghiệp, các NHTM mua vào 4.348 tỷ đồng, tương đương 19.5% lượng trái phiếu bất động sản phát hành trong Q1.2020. Trong đó, nhiều nhất là VPB với 1.598 tỷ đồng trái phiếu các kỳ hạn từ 18-30 tháng của CTCP City Garden và 500 tỷ đồng trái phiếu các kỳ hạn 24 và 36 tháng của CTCP TM-DL-ĐT Cù Lao Chàm.

Một số lô trái phiếu chỉ ghi bên mua là tổ chức trong nước nhưng lãi suất tham chiếu lấy theo lãi suất tiết kiệm của 1 ngân hàng cụ thể và chính ngân hàng đó là đại lý quản lý tài sản đảm bảo, đại lý lưu ký cho trái phiếu. Nhiều khả năng ngân hàng đó chính là bên mua trái phiếu. Nếu tính cả những trái phiếu này, lượng trái phiếu doanh nghiệp BĐS mà các NHTM mua trong Q1.2020 là hơn 6.050 tỷ đồng.

Tóm lại

Thị trường TPDN vẫn đang tăng trưởng tốt về khối lượng phát hành trong Q1.2020 nhưng lãi suất phát hành tăng lên. Các doanh nghiệp đang đối mặt với rủi ro chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19 nên nhà đầu tư cũng yêu cầu mức lãi suất cao hơn với các trái phiếu.

Chúng tôi cho rằng nhu cầu phát hành trong Q2.2020 có thể sẽ giảm do dịch bệnh ảnh hưởng lên kế hoạch tài chính nhưng sẽ tăng mạnh trong Q3.2020 khi dịch bệnh được kiểm soát (trong kịch bản cơ sở). Nhóm NHTM sẽ không phát hành nhiều như năm 2019 và tập trung vào kỳ hạn dài 7-10 năm để tăng vốn cấp 2 thay vì các kỳ hạn 2-3 năm như trước; trong khi đó, nhu cầu phát hành của các nhóm khác vẫn cao, đặc biệt là nhóm bất động sản. Lãi suất phát hành sẽ duy trì ở vùng hiện tại do phần bù rủi ro cao nhưng dài hạn có thể điều chỉnh giảm, phù hợp với xu hướng giảm của lãi suất tiền gửi.

Mức chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu và tiền gửi hiện tại lên tới 4%/năm đã hấp dẫn các NĐT cá nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường. Nhưng ngoài lãi suất, các NĐT cần hết sức lưu ý đến khả năng thanh toán, thanh khoản và sức chịu đựng qua thời kỳ dịch bệnh của các doanh nghiệp.

Các cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cá nhân và minh bạch hóa các thông tin thị trường vẫn chưa có nhiều cải thiện trong quý vừa qua. Chúng tôi chờ đợi Chính phủ sớm ban hành văn bản sửa đổi Nghị định 163 để tạo nền tảng giúp thị trường TPDN phát triển bền vững hơn trong tương lai.

 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng để các bản tin của chúng tôi phục vụ quý khách hàng được tốt hơn.

4.835 thoughts on “THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ 1.2020

 1. LOTTO says:

  Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and
  wished to say that I’ve truly loved surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again very soon!

  Visit my web page :: LOTTO

 2. punterfetish.com says:

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as
  you did, the internet will be much more useful than ever before.

 3. Du an golden hills says:

  hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site,
  since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining,
  but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if
  ads and marketing with Adwords. Well I’m adding
  this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again very soon.

 4. حمل دریایی از چین says:

  First off I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to find out how you center
  yourself and clear your head before writing.
  I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas
  out there. I truly do enjoy writing however it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are
  generally lost just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or tips? Kudos!

 5. magazíny says:

  I would like to thank you for the efforts you have put
  in penning this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you
  later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to
  get my very own blog now 😉

 6. Renee says:

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit
  more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Excellent work!

 7. hybrid kitchen says:

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  placed the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 8. judi qq says:

  Heу Iknow tһis iѕ off topic but I was wondеring if you knew of any widgets I
  could add too my blog that autⲟmatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve ƅee loookіng for а plug-in like
  this ffor quitе sօme time and was hopng maybe you woᥙld have some еxperience wityh something like this.
  Please let mee know if yоu run іnto anything. I tduly enjoy reading yоur blog and I look
  forward tօ your new updatеs. http://www.nikkiwestbrockphotography.com/the-session/

 9. automatic driveway gates says:

  First off I would like to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask
  if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear
  your mind before writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out
  there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
  minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to
  begin. Any suggestions or hints? Thanks!

 10. interactive brokers says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough
  to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.

  I must say that you’ve done a amazing job with this.
  Also, the blog loads very fast for me on Firefox. Excellent Blog!

 11. webpage says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog liike yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart sso I’m not 100% sure. Any tips or advice would
  bee greatly appreciated. Appreciate it
  стероид фарма webpage стероиды в
  украине

 12. how to get off gamstop says:

  I’m really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

  Do you have any ideas to help fix this problem?

 13. online coffee shop says:

  First off I want to say wonderful blog! I had
  a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts
  out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10
  to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Appreciate it!

 14. agen judi terbaik, says:

  Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so
  I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my
  cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  excellent site!

 15. oskar laguillo says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  challenging to get that “perfect balance” between usability and
  visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with
  this. In addition, the blog loads extremely quick for
  me on Internet explorer. Excellent Blog!

 16. manisa escort says:

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 17. Shane Lagraize says:

  I’m also commenting to let you know what a fabulous discovery my wife’s child found studying yuor web blog. She came to understand lots of pieces, most notably what it is like to have a marvelous teaching mindset to let other individuals smoothly know specific advanced things. You truly exceeded visitors’ desires. I appreciate you for offering these effective, trustworthy, explanatory and also cool guidance on that topic to Evelyn.

 18. Www.Moneywithoutworking.Com says:

  First off I would like to say superb blog! I had
  a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your
  mind prior to writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost
  simply just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or tips? Thanks!

 19. Agen Judi says:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I
  think I would never understand. It seems too complicated and
  very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 20. this post says:

  Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this
  information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 21. دانلود آهنگ says:

  What i do not realize is in reality how you are no
  longer really much more smartly-appreciated than you may be right now.
  You’re so intelligent. You recognize thus significantly relating to this topic, produced me individually imagine it from a lot of
  numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it
  is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
  At all times handle it up!

 22. usa news says:

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the
  articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly
  delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back
  often!

 23. denizli bayan escort says:

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the guide in it or something.
  I think that you could do with some percent to power the message house a little bit, however
  instead of that, that is magnificent blog. A great read. I will certainly
  be back.

 24. Lisa says:

  Please let me know if you’re looking for a article author
  for your site. You have some really great posts and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely
  love to write some material for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thank you!

 25. ifsc code says:

  Simply desire to say your article is as astonishing. The
  clarity on your submit is simply cool and i could assume you’re a professional
  on this subject. Fine together with your permission allow
  me to seize your feed to stay updated with drawing close post.
  Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

 26. www.Mojomarketplace.com says:

  Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just nice and i could assume you’re
  an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 27. job posting says:

  Thanks for a marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back at some point.

  I want to encourage you to continue your great posts,
  have a nice afternoon!

 28. hepicash says:

  I think that everything said made a lot of sense.
  However, think about this, what if you added a little content?
  I ain’t suggesting your information is not good, but
  what if you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean THỊ TRƯỜNG TRÁI
  PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ 1.2020 | Fundex is a little vanilla.
  You might look at Yahoo’s home page and note how they write article titles to
  grab people to click. You might add a related video or a pic or two to get people excited about what you’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your website a little livelier.

 29. Karry says:

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to
  your webpage? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot
  of the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Many thanks!

 30. Margarita says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to
  be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you,
  I definitely get irked while people consider worries that they
  plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top
  and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 31. ซื้อหวย says:

  Have you ever thought about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is important
  and everything. But think of if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with pics and clips, this
  website could undeniably be one of the very best in its field.
  Amazing blog!

  Look into my blog: ซื้อหวย

 32. escort vadodara says:

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all. However
  just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be one of the very
  best in its niche. Wonderful blog!

 33. selling online says:

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good
  content as you did, the internet will be much more
  useful than ever before.

 34. Kenneth says:

  I’ve been surfing online more than 3 hours nowadays,
  but I never found any fascinating article like yours.
  It’s pretty worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made
  good content material as you probably did, the net will probably be much more helpful than ever before.

  Visit my blog post: www (Kenneth)

 35. colleges says:

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved
  what you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

 36. dog places says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if
  you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 37. maps says:

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring
  on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some
  stories/information. I know my audience would
  value your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.

 38. Cum Swap says:

  Right here is the perfect site for anyone who really
  wants to find out about this topic. You know a whole lot
  its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject that has been written about for ages.
  Excellent stuff, just excellent!

 39. homepage says:

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my neww iphone!
  Just wamted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!
  анаболические стероиды homepage метан для мышц

 40. omnij.org says:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  violation? My blog has a lot of completely unique content
  I’ve either written myself or outsourced but it
  appears a lot of it is popping it up all over
  the internet without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate
  it.

 41. 더킹 토렌트 says:

  I have been browsing online more than three hours these days, but I by
  no means found any attention-grabbing article like
  yours. It is beautiful value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as
  you probably did, the web shall be much more
  useful than ever before.

 42. free sex says:

  ¿Cómo desarrollar una franquicia?
  Estudio Canudas cuenta con más de 15 años en Desarrollo de franquicias en Argentina y sus países limítrofes.

  El desarrollo de franquicias consiste en una serie de etapas, todas muy importantes e interrelacionadas entre sí, por
  medio de las cuales las empresas se ponen en marcha para poder otorgar franquicias.

  Las 5 etapas fundamentales del Desarrollo son las siguientes:

  como desarrollar una franquicia
  1. Planeamiento estratégico
  Este es uno de los pilares del desarrollo del plan de franquicias
  y consiste en definir:

  Perfil del franquiciado: Determinación de las características y
  cualidades de nuestros futuros franquiciados. Esta tarea implica la evaluación de diferentes aspectos,
  abarcando tanto los personales, profesionales, comerciales,
  familiares y laborales, como así también los económicos y financieros.

  Tipo / Formato de franquicias: Se refiere a los distintos tipos de franquicias
  a ofrecer, dado que podemos encontrarnos con negocios nuevos (Business Format), franquicias de conversión o corner franquicias.
  A su vez, existen diferentes tipos de formatos, sean individuales,
  multifranquicias (Regiones) o maestras (Países), como así también para
  distintos mercados o localizaciones comerciales (ej: local a la calle, shopping, centros comerciales, corner franquicia dentro
  de otro negocio, etc).

  Duración de los contratos: Establecimiento de los plazos de duración de los contratos en función a las normas legales,
  a cuestiones económicas y a los mutuos beneficios entre el franquiciante y el franquiciado.

  Zonas de Exclusividad Territorial: La determinación de la extensión territorial
  es vital para efectuar la planificación de las zonas de
  expansión, considerando para ello cuestiones demográficas, niveles socioeconómicos y las dimensiones de los lugares donde se proyecta alcanzar el posicionamiento.

  Determinación de las fuentes de ingresos del
  franquiciante: Estudio Canudas evaluará y propondrá los montos o porcentajes de los
  distintos ingresos que como franquiciante pueda solicitar como contraprestación de los servicios o de los aportes que efectúe al otorgar una franquicia.

 43. world news says:

  Hey I am so thrilled I found your weblog, I really
  found you by accident, while I was looking on Google for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a
  all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic b.

 44. degu.devilita.com says:

  When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I
  get four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from
  that service? Cheers!

 45. Polskie media says:

  Excellent items from you, man. I have understand your stuff prior to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you have obtained right here, certainly like
  what you’re saying and the way wherein you say it. You’re making it
  entertaining and you continue to care for to stay it wise. I cant wait to learn much more from you.

  That is really a wonderful web site.

 46. Derick says:

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. But think
  about if you added some great pictures or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this
  website could undeniably be one of the greatest in its field.
  Fantastic blog!

 47. pgslot says:

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the posts
  I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 48. Mammoth Male Enhancement says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Review my web site: Mammoth Male Enhancement

 49. website says:

  Admiring the time annd effort you put into your website and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed material. Great read!
  I’ve bookmarked your site and I’m addimg your RSS feeds to my Google account.

  website

 50. homepage says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future annd it is ttime to be happy.

  I have read this post and iff I could I want to uggest
  you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!
  блокаторы ароматазы homepage жиросжигатели

 51. vp6 says:

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that
  you should publish more about this issue, it may not be a taboo
  subject but typically people do not talk about
  such subjects. To the next! Kind regards!!

 52. free xbox gift cards says:

  You will be needed to have a valid current email address,
  nevertheless, you might want to open another current email
  address that you apply for the fun online gift card quest.
  MPB – Right Now – Through MPB, Southeastern Delivery is growing to in excess of 70,000 customers in just 10 months.
  Purchasing gift cards on the internet is one of the many ways the web has revolutionized the way
  people get things done.

 53. http://spirit.alrage.ru/?goto=http://essentialslim.net/ says:

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts
  on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am glad to express that I have an incredibly
  excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed.

  I most surely will make sure to do not forget this web site
  and give it a look on a constant basis.

  Feel free to surf to my homepage :: http://spirit.alrage.ru/?goto=http://essentialslim.net/

 54. hit suit says:

  Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness on your publish is simply excellent and i can suppose
  you’re a professional in this subject. Well along
  with your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with impending post.
  Thank you a million and please carry on the enjoyable
  work.

 55. hd porn stream says:

  Usne hilaya aur baki hilaynge , mtlb tum metro ko kotha bna lo to dusre tumhari puja thodi karenge
  . Agar unke Private room se bnaya hota tab bat
  alag thi . Kal ko sex v karne lago bhari metro mein dusre
  log na hi ghonchu baithe hain na hi punyatma ki
  unhe koi fark nhi padega

 56. https://goappreciation.com/groups/seven-in-order-to-do-in-sydney-31281765/ says:

  I enjoy you because of your own hard work on this website.
  My mum loves managing internet research and it is simple to grasp why.
  All of us hear all relating to the powerful manner you make important solutions through this
  web blog and as well as increase contribution from visitors on the idea and our
  favorite simple princess is without a doubt starting to learn so much.

  Have fun with the rest of the new year. You’re doing a dazzling job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m extremely impressed with your writing skills
  and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject matter
  or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s uncommon to see
  a great weblog like this one nowadays.

  My web site … https://goappreciation.com/groups/seven-in-order-to-do-in-sydney-31281765/

 57. Back says:

  Heya! I understand this is somewhat off-topic however I
  had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work?

  I’m completely new to running a blog however I do
  write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  Also visit my site … Back

 58. cost of roofing a house says:

  Howdy fantastic website! Does running a blog such
  as this require a lot of work? I’ve absolutely no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic however I simply needed to ask.
  Appreciate it!

 59. Autumn Harvest CBD Oil says:

  My wife and i got delighted when Ervin managed to complete his
  investigations by way of the precious recommendations he got while using the web site.

  It is now and again perplexing just to find yourself handing out
  thoughts which often some other people have been selling.
  So we know we now have the blog owner to appreciate for
  this. Most of the explanations you’ve made, the easy blog navigation,
  the relationships you will help promote – it’s everything impressive, and it is leading our son in addition to the family do think that content is brilliant, which is certainly highly vital.
  Thanks for the whole lot!

  Also visit my page – Autumn Harvest CBD Oil

 60. game hack says:

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 61. Spolorm kat says:

  Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to check
  out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!

 62. http://www.monamagick.com/gbook/go.php?url=http://livelypeakketo.net/ says:

  I do not know if it’s just me or if everyone else encountering issues with your site.
  It appears as if some of the text in your content are running off the
  screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them too? This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.

  Many thanks

  Here is my blog :: http://www.monamagick.com/gbook/go.php?url=http://livelypeakketo.net/

 63. kuntz says:

  Good day I am so excited I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say thanks for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.

 64. slotxo says:

  You actually make it seem really easy with your presentation however I to find this matter to be really something that I think I would by no means understand.
  It kind of feels too complicated and extremely huge
  for me. I’m taking a look ahead on your next post, I’ll try to get the cling of it!

 65. German says:

  Simply desire to say your article is as amazing.
  The clearness for your post is simply cool and that i could think
  you are a professional in this subject. Fine along with your permission allow me
  to seize your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 66. Aufstellpools says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.

  I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads super fast for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 67. Pingback: The Most Risky & Ineffective Penis Enlargement Techniques - Hotels Tips Online

 68. สล็อต says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Kudos

 69. bestfreewebcamsites.com says:

  Girl, a few years ago I had a guy post a nude photo of me on a revenge porn website;
  and I was only SIXTEEN in the picture! Creepiest of all, is he
  had kept my photo for at least 5 years! The website
  was eventually shut down but it was so shitty.
  Sorry this happened to u, baby. …

 70. adult friend finder' says:

  Hello there, I discovered your site via Google while searching for a similar subject, your site came up,
  it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just was alert to your blog via Google, and located that it’s
  really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous folks might be benefited from your writing. Cheers!

 71. what is the difference between freeze dried mangos and dried mangoes says:

  Today, I wеnt to the beachfront with my children. I found a
  sea shell and gave it to mу 4 year old daughter and saіd
  “You can hear the ocean if you put this to your ear.” Shе placed the shell to her eaг and scrеamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  Ѕhe never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had
  to tell someone!

  Here is my web site :: what is the difference between freeze dried mangos and dried mangoes

 72. Aufstellbecken says:

  I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all
  webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 73. hemp cigarettes says:

  naturally like your website however you need to take a look at the
  spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality on the other hand
  I will surely come again again.

 74. Fredrick says:

  I think this is among the most important information for me.

  And i’m glad reading your article. But want
  to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 75. intel xeon cpu says:

  Just want to say your article is ass surprising. The clarity in your
  post is just excellent and i could think you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission allow me to seize your feed to keep updatd with imminnt post.
  Thank you 1,000,000 and pllease keep up the enjoyable work.

  my website; intel xeon cpu

 76. efourwheel.com says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My website is in the exact same niche as yours and my
  visitors would truly benefit from a lot of the information you
  provide here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks!

 77. Situs Judi PKV says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the
  hang of it!

 78. situs judi bola online terbaik says:

  Magnificent ցoods from you, man. I’νe understɑnd yoᥙr stuff previⲟus to and you’re just toо exⅽeⅼlent.
  I actuallʏ ⅼike whɑt you’ve acquired here, certainly
  like what you’re saying and the ԝay in which you say it.

  You make it enteгtawіning and you still take care of to
  eep it smart. I cаnt wat to read far more from you.
  Thiis iѕ actually a tгemendous web site.

  Take a lolok att myy blog post … situs judi bola online terbaik

 79. den led An Đức Phát says:

  Its such as you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something.
  I believe that you just could do with some % to power the message house a
  little bit, but other than that, that is great blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 80. bandar bola Online says:

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to
  check out your site on my iphone during lunch break.

  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

 81. m88 says:

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options
  for another platform. I would be fantastic if you could point
  me in the direction of a good platform.

 82. Pingback: When You Need To Holiday Accommodation In Perth Get A Loft Apartment - The Roadmap to Success

 83. above says:

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites
  for about a year and am concerned about switching to
  another platform. I have heard excellent things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any help would be really appreciated!

 84. trendz-4-you.Blogspot.com.xx3.kz says:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with
  browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 85. Pingback: Ceres Seeds, Feminised, Regular And Autoflowering Cannabis Seeds - The Roadmap to Success

 86. tuzla escort says:

  Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many options out
  there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations?
  Kudos!

 87. click here says:

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe
  for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.

  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

 88. w88 says:

  Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at
  alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 89. web site says:

  Heya just wanted to giive you a quick heads up and let you know a few of the imagrs aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browzers and both show the same results.

  метандростенолон web site гонадотропин

 90. porn says:

  I am now not certain the place you are getting your info, however good topic.
  I needs to spend a while learning much more or understanding more.

  Thank you for magnificent info I used to be in search of
  this info for my mission.

 91. Tránh thuê giúp việc bừa says:

  Good day I am so excited I found your weblog,
  I really found you by error, while I was researching
  on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at
  the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.

 92. https://bestfreepornwebsites.Com says:

  So many of the posts are bogus, and even with all their efforts to flag them it’s very hard to keep up, but there are definitely real people looking to hook up posting
  on these sites, so if you’re willing to spend the time browsing, then have at it.
  There are literally no obstacles if you have a computer or a mobile device and if you are
  already reading this then you are good to go. You shouldn’t have to be worrying about baby
  meals or kids meals. Share The sisters, who both present videos about baby weaning on Jamie Oliver’s Food Tube channel on YouTube, claim their method
  will have your child eating solid food and enjoying meals with the whole family by
  the time they celebrate their first birthday.
  In an embodiment, the oscillation frequency can be determined by a time interval from commencement of a
  first oscillation in intracellular calcium flux to a commencement of a second oscillation in intracellular calcium flux.
  In still other embodiments, the method comprising
  a calcium oscillation assay, a sequence score method, and/or in vivo tolerability test can further comprise administering the selected molecule to a subject in need thereof.

 93. สล็อต says:

  Hey there! I know this is kind of off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this
  website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the
  direction of a good platform.

 94. Asics en línea says:

  Having read this I believed it was very enlightening.

  I appreciate you spending some time and energy to put
  thiss informative article together. I once again find myself spending way
  too much time both reading aand commenting. But so what, it was still worthwhile!

 95. sex shop frete gratis says:

  I have been exploring for a bit for any high quality articles or
  blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I
  ultimately stumbled upon this site. Studying this info So i’m happy to
  exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot indisputably will make sure to do not fail to remember this site
  and give it a glance regularly.

 96. Melhor Kit Petições says:

  hello there and thank you for your info –
  I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using
  this site, since I experienced to reload the site
  many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting
  is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score
  if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m
  adding this RSS to my e-mail and could look out for much more
  of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 97. 기생충 토렌트 says:

  With havin so much content and articles do you ever
  run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
  up all over the web without my permission. Do you
  know any solutions to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 98. fb88 says:

  My partner and I absolutely love your blog and find
  most of your post’s to be just what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for you?

  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects
  you write regarding here. Again, awesome weblog!

 99. Situs IDNPlay Deposit 10000 says:

  Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is
  simply spectacular and i can assume you are an expert
  on this subject. Well with your permission let me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
  please continue the enjoyable work.

 100. 마사지 says:

  They will then continue to examine you completely to enable them to examine the type and extent of the problem.
  For complete and holistic healing, this massaging treatment therapy is often advised.
  If you do practice this, you are going to visit a big change in your stats.

 101. สล็อต says:

  Magnificent items from you, man. I’ve take into accout
  your stuff previous to and you are simply too fantastic.
  I really like what you’ve acquired right here, certainly like
  what you’re stating and the best way during which you assert it.
  You’re making it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you.
  That is actually a wonderful site.

 102. Bo-jyouhou.com says:

  Have you ever considered about adding a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
  But just imagine if you added some great pictures
  or videos to give your posts more, “pop”! Your content
  is excellent but with images and videos, this blog could definitely be one of the
  very best in its niche. Superb blog!

 103. judi online terpercaya says:

  Have you ever considered about including a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything.

  Nevertheless imagine if you added some great images or video clips to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could certainly be one of the most beneficial
  in its field. Terrific blog!

 104. 성인용품 says:

  After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time
  a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there an easy method you can remove me from that service?

  Appreciate it!