Category Archives: Báo cáo vĩ mô

SSI Research ước tính lợi nhuận của 39 doanh nghiệp trong quý II

Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán SSI công bố ước tính lợi nhuận của 39 doanh nghiệp, trong đó 24 sẽ có lợi nhuận quý II tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và 15 đơn vị giảm. Các doanh nghiệp có mức lợi nhuận tăng trưởng khả quan gồm ACB, BMP, CTG, DHC, DPM, […]